Duurzame energie toekomst

De energie transitie is onomkeerbaar. Met het akkoord van Parijs hebben we afgesproken vorm te geven aan de energie transitie. Hoe en hoe snel we dit willen doen is afhankelijk van het politieke klimaat. De rijksoverheid heeft diverse websites waarin aangegeven wordt in welke richting men denkt. Daarnaast zijn er maatschappelijke organisaties die ook visies hebben over een duurzame energie invulling. Dit alles is vastgelegd in een klimaat akkoord. In deze rubriek vind je een overzicht van verschillende ontwerpen en invullingen hoe we in 2050 een 0% Co2 emissie hebben.

Beleidsnotities

Er zijn veel beleidsnotities te vinden op internet, bij websites van de rijksoverheid of maatschappelijke organisaties. We hebben interessante artikelen geselecteerd en video's. Deze geven aan hoe de toekomst eruit kan zien en waar de kansen liggen voor bedrijven en particulieren.

Interessante rapporten schetsen een beeld van de wegen die we moeten inslaan, geven aan waar de prioriteiten van de overheid liggen.

 Dijkman Elektrotechniek 

 Wij geloven dat de energietransitie onomkeerbaar is. Er worden windparken op zee ontwikkeld, de groei van het aantal Zonnepanelen is nog steeds enorm en de ontwikkelingen rondom elektriciteit opslaan wordt ook steeds groter. Om de energie transitie mogelijk te maken is het van groot belang dat er ook elektrotechnische componenten op de markt gebracht worden die dit alles mogelijk maken. Waarbij we de nadruk leggen op veiligheid en betaalbaarheid. Elektriciteit is nooit zonder gevaar of dit nu opgewekt wordt op de “grijze” of “groene” manier. Je kan in beide gevallen een elektrische schok krijgen of er kan brand ontstaan. Onze producten zijn naast veilig ook betaalbaar. Vaak zie je dat nieuwe innovaties ook veel geld kosten. De R&D kosten moeten snel terugverdiend worden. Met onze leveranciers zoeken we steeds naar de manieren om de kosten beheersbaar te houden zonder in te boeten in kwaliteit. Vaak zijn er zeer interessante producten te koop. Neem nu de producten van Greenwood Power. Met deze producten kunnen transformatorhuizen slim gemaakt worden. Zo slim dat er meer “groene” stroom van Windmolens en Zonnepanelen op het net aangesloten kan worden zonder de infrastructuur groter te maken. Iets dat nu een knelpunt is, maar met dit soort componenten opgelost kan worden.

Of neem de producten van LS Electric. Dit Zuid Koreaanse bedrijf investeert al jaren in “groene stroom.” Hierdoor lopen ze voorop in het schakelen en beveiligen van grote (gelijk)stromen, 4000A/1500VDC. Maar ook ontwikkelen ze veiligheidssystemen voor batterijen van 3MW. Er zijn maar een paar bedrijven op deze wereld die deze techniek kunnen aanbieden.

Duurzaamheidscomponenten

Dijkman Elektrotechniek vertegenwoordigd merken die een lange historie hebben in het ontwikkelen van elektrotechnische componenten.

  • Direct uit voorraad leveren
  • Scherp geprijsd
  • Flexibel en klantgericht